Våre tjenester

Personsentrert interaksjon og 1:1 kontaktskapende besøk på sykehjem for personer med demensdiagnose. Med klovnen som «instrument» bryter KK opp isolasjon og ensomhet ved å oppnå kontakt med de som mange ikke lenger mestrer å komme i kontakt med. Målet er å oppnå kontakt og å stimulere det emosjonelle minnet.

Etter innflytting på sykehjemmet, lever beboerne i snitt 2 år. Vi vet at humor, positivitet, musikk, sang og dans trengs også i livets siste kapittel. Vi er opptatt av viktigheten av å leve helt til man dør, slik Regjeringens «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre St. melding 15» også utdyper.

Siden nedstenging mars 2020 har vi testet ut ulike alternativer for å oppnå kontakt for å motvirke isolasjon om ensomhet hos målgruppen, uavhengig av besøks- og smittevernrestriksjoner. Vi har nå utviklet et besøkstilbud som er robost og kan gjennomføres uavhengig av smittevernsituasjon og avstandsregler. Det har blitt lagt ned omfattende arbeid i å utvikle nye tilnærmingsmåter som tilfredsstiller vare effektkrav, samtidig er det essensielt at også̊ det kunstneriske aspektet ivaretas gjennom de nye formidlingsformene.

Powered by Cornerstone