HVORDAN JOBBER VI?

Klokkeklovnene er en ideell organisasjon som har utviklet metoder godt egnet til å fremme positive emosjoner og derved psykisk velvære hos beboere ved norske sykehjem. Det handler i stor grad om respekt; – respekt for verdigheten til sterkt reduserte mennesker, til dels uten språk, og det handler om respekt for at selv de minste, også ordløse tegn på kommunikasjon, er dramatisk viktige signaler fra mennesker som har mistet sine tidligere evner til kommunikasjon. 

Vi tilpasser møtene etter den enkeltes behov og preferanser. Alt vi gjør er improvisert i møte med sykehjemsbeboerne og kan sees som et uventet og gledelig besøk der beboeren er hedersgjesten. 

Klovnen kommuniserer mye gjennom å vise følelser, og den bruker non-verbal kommunikasjon, musikk, dans og speiler noe som gjør det enkelt å komme i kontakt med mennesker med demens.

Klovnen er naiv og trenger ofte hjelp dette kan gi mennesker med demens en følelse av å få makten tilbake noe som er viktig for mennesker som er institusjonaliserte, og som på en måte er fratatt makten over eget liv.

  • Vi jobber alltid i par.
  • Alt vi gjør er improvisert i møte med beboeren.
  • Vi ser etter det friske.
  • Empati, respekt og lekenhet er kjernen i vår tilnærming.
  • Fokuset vårt er på den enkeltes behov.

Vi mener at livet skal glede helt til det er slutt. Og livet inneholder jo humor, musikk, drømmer, poesi og nærvær med andre mennesker!

De eldre vi møter husker kanskje ikke hvem som var på besøk, men de kjenner igjen den røde nesen og hvordan det fikk dem til å føle seg.

Nyere forskning viser at Klokkeklovnene har positiv effekt på majoriteten av alle sykehjemsbeboere.

Forskningen slår fast at Klokkeklovnene tilfører vitalitet, aktivitet, kreativitet, og stimulerer muligheten til å ta i bruk egne iboende ressurser og uttrykke sin kreativitet

Vi er svært opptatt av å sikre kvaliteten på arbeidet, og vi bruker mye tid på å forberede hvert besøk. Før vi starter, snakker vi alltid med personalet på avdelingen som gjør oss oppmerksom på om det er spesielle behov vi bør kjenne til. Det er veldig viktig for oss å få et til godt samarbeid med de ansatte på avdelingene da de kjenner den enkeltes behov. Etter hvert besøk har vi en kort muntlig evaluering.

Vår formel er enkel; to klovner besøker en avdeling. Besøket er alltid improvisert og vi har fokus på kontakt og interaksjon med beboerne. Vi holder altså ingen forestilling, men ønsker å fremstå som et ”hyggelig og uventet besøk”. Beboerne er hovedpersonene og vi føler oss forsiktig fram med stor respekt for deres opplevelsesverden. Hvert besøk er unikt og alle besøkene er spesielt tilpasset institusjonen vi samarbeider med.

 

HVORDAN JOBBER VI?
Powered by Cornerstone