Gledelige møter med etterklang

Gledelige møter med etterklang

 

Med hjertet på nesa møter Klokkeklovnene mennesker på sykehjem med stor respekt, varme, kjærlighet og humor og slik vekker vi glemte smil og gjemte talenter til mennesker med demens som ofte er mye inne i seg selv.

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles de neste tjue årene. Mange tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen. Mennesker med demens kan ofte føle seg isolerte, forvirrede, redde og sliter med å takle hverdagens kompleksitet. Felles aktiviteter og kulturtilbud passer ikke alltid for denne målgruppen. Over 80% av de som bor på sykehjem har demens.

Gledelige møter med etterklang

 

Klokkeklovnenes mål er å fremme glede, aktivitet, kreativitet og øke livskvaliteten til beboere på sykehjem. Dette gjør vi gjennom helsefremmende klovning og med stor respekt for den enkeltes opplevelsesverden. Vi fokuserer på det positive og henter frem det friske hver i enkelt.

Klokkeklovnene er en ideell forening med administrasjon i Oslo. I dag er det 19 profesjonelle klovner som er tilknyttet Klokkeklovnene alle trente i å møte mennesker som har demens.

Det er med stor respekt for menneskene og de livene de har levd at vi går i møte, så ikke la den lille røde nesen lure deg. Den er ikke der for å barnsliggjøre eller ydmyke, men den er et vindu til sjelen og hjelper oss å få kontakt med sårbare mennesker som er isolerte pga. deres demenssykdom.

Vi holder også kurs i våre kommunikasjonverktøy for ansatte på sykehjem for å inspirere og spre vår kunnskap. Vi mener at livet skal glede hele livet, og ønsker å nå så mange beboere som mulig. 

Du kan hjelpe oss med det! 

Inspirasjonskurs for helsepersonell

Helsepersonell som samarbeidspartnere

Mennesker som bor på sykehjem med demens sin opplevelse av våre besøk er ikke bare betinget av klovnene som leverer den. De ansatte spiller også en viktig rolle her. 

Siden Klokkeklovnene startet opp i 2010 har mange sykehjem og mennesker som lever med demens rundt i Norge hatt gleden av Klokkeklovnenes besøk. I starten fokuserte vi utelukkende på mennesker som har demens, men det oppstod raskt et behov for å lage egne kurs og samlinger for helsepersonell og pårørende. På nye sykehjem i dag har vi alltid et oppstartskurs med de ansatte, for å øke forståelsen av metodene Klokkeklovnene bruker i sitt arbeid. Disse kursene har fått meget god mottagelse. For sykehjem som har hatt besøk av Klokkeklovnene tidligere tilbys det fordypnings- og videreutviklingskurs.

Noen tilbakemeldinger på kurset fra helsepersonell i Tromsø:

«Det var fint å få oppleve å få være i de eldres

rolle/situasjon.»

 ”Ordet «ja» er nyttig i jobben vår.”

 ”Jeg vil bruke dette og gjerne lære mer om

dette.”

 ”Kurset anbefales til alle som jobber i

eldreomsorgen!”

 ”Vi kan kommunisere på ulike måter.”

”KlokkeKlovnene har forstått hva som er viktig

i kommunikasjonen med

personer med demenssykdom.”

 ”Jeg lærte å se daglige situasjoner på jobb i et

nytt lys.”

 

 

 

Powered by Cornerstone