Gledelige møter med etterklang

Vårt mål er å fremme glede og forbedre livskvaliteten til mennesker som lever med en demenssykdom.

Klokkeklovnene er en ideell organisasjon/forening med administrasjon i Oslo.  I dag er det 21 profesjonelle klovner som er tilknyttet Klokkeklovnene alle trente i å møte mennesker som har demens. Klokkeklovnene er en nasjonal organisasjon, og besøker sykehjem i hele landet. Klokkeklovnene har et eksternt styre som ledes av styreleder Börje Bjelke som er prof. ,M.D., Ph.D., Overlege og spesialist i Geriatri.

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles de neste tjue årene. Mange tror demens kun rammer eldre, men også yngre personer kan få sykdommen. Dette er damer og herrer som har levd lange og innholdsrike liv, men som nå ofte føler seg isolerte, forvirrede, redde og som sliter med å takle hverdagens kompleksitet. Felles aktiviteter – og kulturtilbud passer ikke alltid for denne målgruppen.


Klokkeklovnene besøker mennesker som bor på sykehjem. Alle som jobber i Klokkeklovnene har scenekunst erfaring eller utdannelse. De har videreutdannelse som klovn, og så har de gjennomgått et internt spesialiseringskurs i å kommunisere med mennesker som har en demenssykdom. Denne spesialiseringen strekker seg over et år, og innebærer en praksisperiode på sykehjem.

  • Vi jobber alltid i par.
  • Alt vi gjør er improvisert i møte med beboeren.
  • Vi ser etter det friske.
  • Empati, respekt og lekenhet er kjernen i vår tilnærming.
  • Fokuset vårt er på den enkeltes behov.
  • Livsglede hele livet.

Vi mener at livet skal glede helt til det er slutt. Og livet inneholder jo humor, musikk, drømmer, poesi og nærvær med andre mennesker!

 

KLOVN i HELSE

Clown in care er et konsept som er ca. 40 år gammelt i Europa.

I dag har de fleste europeiske land klovner som arbeider innenfor helse både med barn, eldre og psykisk utviklingshemmede. Klovner som jobber i helse finnes på alle verdens kontinenter i 50 land.

Hensikten med denne form for kunstnerisk arbeid innenfor helsesektoren handler først og fremst om å løfte pasientenes humør og sinnsstemning gjennom positivitet og humor. Klovnen har gjennom sin lave status en mulighet til å myndiggjøre(empower) pasientene/beboerne, og å gjøre institusjoner mer menneskelige og slik skape et miljø hvor helbredelse og kan skje.

Inspirasjonskurs for helsepersonell:

Siden Klokkeklovnene startet opp i 2010 har mange sykehjem og mennesker som lever med demens rundt i Norge hatt gleden av Klokkeklovnenes besøk. I starten fokuserte vi utelukkende på mennesker som har demens, men det oppstod raskt et behov for å lage egne kurs og samlinger for helsepersonell og pårørende. På nye sykehjem i dag har vi alltid et oppstartskurs med de ansatte, for å øke forståelsen av metodene Klokkeklovnene bruker i sitt arbeid. Disse kursene har fått meget god mottagelse. For sykehjem som har hatt besøk av Klokkeklovnene tidligere tilbys det fordypnings- og videreutviklingskurs.

Noen tilbakemeldinger på kurset fra helsepersonell i Tromsø:

«Det var fint å få oppleve å få være i de eldres

rolle/situasjon.»

 ”Ordet «ja» er nyttig i jobben vår.”

 ”Jeg vil bruke dette og gjerne lære mer om

dette.”

 ”Kurset anbefales til alle som jobber i

eldreomsorgen!”

 ”Vi kan kommunisere på ulike måter.”

”KlokkeKlovnene har forstått hva som er viktig

i kommunikasjonen med

personer med demenssykdom.”

 ”Jeg lærte å se daglige situasjoner på jobb i et

nytt lys.”

 

 

 

Powered by Cornerstone